วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม 2567

ณ บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เพื่อสบทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ให้กับห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแก่น


โค้วยู่ฮะ Try Metronic

เพื่อสบทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ให้กับห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแก่น

วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม 2567

ณ บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สนับสนุนโดย

ค่าสมัคร

500

Normal

เหรียญ + เสื้อวิ่ง + BIB

1,500

VIP

เหรียญ + เสื้อวิ่ง + เสื้อVIP + BIB

5,000

VVIP

เหรียญ + เสื้อวิ่ง + เสื้อVIP +

BIB + GIFTSET

เงินรางวัล

** ใช้ระบบชิพจับเวลา **
OVERALL อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
2,000 1,500 1,000
รุ่นอายุ อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
อายุไม่เกิน 19 ปี 700 500 300
อายุ 20-24 ปี 700 500 300
อายุ 25-29 ปี 700 500 300
อายุ 30-34 ปี 700 500 300
อายุ 35-39 ปี 700 500 300
อายุ 40-44 ปี 700 500 300
อายุ 45-49 ปี 700 500 300
อายุ 50-54 ปี 700 500 300
อายุ 55-59 ปี 700 500 300
อายุ 60 ปีขึ้นไป 700 500 300
รางวัลพิเศษ ชาย/หญิง
TOP 50

ค่าสมัคร

600

Normal

เหรียญ + เสื้อวิ่ง + BIB

1,500

VIP

เหรียญ + เสื้อวิ่ง + เสื้อVIP + BIB

5,000

VVIP

เหรียญ + เสื้อวิ่ง + เสื้อVIP +

BIB + GIFTSET

เงินรางวัล

** ใช้ระบบชิพจับเวลา **
OVERALL อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
5,000 3,500 2,000
รุ่นอายุ อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
อายุไม่เกิน 19 ปี 1,000 800 600
อายุ 20-24 ปี 1,000 800 600
อายุ 25-29 ปี 1,000 800 600
อายุ 30-34 ปี 1,000 800 600
อายุ 35-39 ปี 1,000 800 600
อายุ 40-44 ปี 1,000 800 600
อายุ 45-49 ปี 1,000 800 600
อายุ 50-54 ปี 1,000 800 600
อายุ 55-59 ปี 1,000 800 600
อายุ 60 ปีขึ้นไป 1,000 800 600
รางวัลพิเศษ ชาย/หญิง
TOP 100