กำลังโหลด...

กรุณารอสักครู่

ราคาค่าสมัคร

ระยะ ราคา ผู้สมัครจะได้รับ
Fun Run 4.6 KM 400 บาท เสื้อ เหรียญ ถ้วย และเงินรางวัล * กรณีชนะการแข่งขัน
Mini Marathon 11.5 KM 500 บาท เสื้อ เหรียญ ถ้วย และเงินรางวัล * กรณีชนะการแข่งขัน
VIP 1,000 บาท เสื้อ เหรียญ ของที่ระลึก ถ้วย และเงินรางวัล * กรณีชนะการแข่งขัน
VIP 5,000 บาท เสื้อ เหรียญ ของที่ระลึก โล่ประกาศเกียรติคุณ ถ้วย และเงินรางวัล * กรณีชนะการแข่งขัน

ช่องทางชำระเงิน

กำหนดการเเข่งขัน

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 (ณ บริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ จ.ขอนแก่น)

 • เวลา 10.00-19.00 น. ลงทะเบียนผู้สมัคร รับเสื้อ และเบอร์วิ่ง(BIB)

  • สิ่งที่ต้องยื่นในวันนัดรับเสื้อ และเบอร์วิ่ง(BIB)

  • บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง
  • รูปสลิปที่โอน (สำหรับกรณีที่ผิดผลาดของระบบ)
  • การรับแทน : ให้นำหลักฐานที่น่าเชื่อถือในการมอบหมายให้รับแทนเช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ให้รับแทน และบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับแทน+เบอร์โทรผู้รับแทน


  วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 (ณ บริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ จ.ขอนแก่น)

 • เวลา 05.00 น.  เริ่มงาน
 • เวลา 05.10 น.  เริ่มพิธีเปิดงานแข่งขันวิ่ง
 • เวลา 05.20 น.  ปล่อยตัว 11.5 KM
 • เวลา 05.40 น.  ปล่อยตัว 4.6 KM
 • เวลา 07.00 น.  มอบรางวัลผู้ชนะการเเข่งขัน
 • เวลา 09.30 น.  จบการแข่งขัน
 • **หมายเหตุ  เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

  ระยะการแข่งขัน : มี 2 ระยะ

  # Fun Run 4.6 KM

  แบ่งกลุ่มการแข่งขันตามเพศ และช่วงอายุ

  เพศชาย อายุไม่เกิน 12 ปี / 13-15 ปี / 16-19 ปี / 20-39 ปี /40-49 ปี / 50 ปีขึ้นไป

  เพศหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี / 13-15 ปี / 16-19 ปี / 20-39 ปี /40-49 ปี / 50 ปีขึ้นไป

  # Mini Marathon 11.5 KM

  แบ่งกลุ่มการแข่งขันตามเพศ และช่วงอายุ

  เพศชาย อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-19 ปี /20-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี /50-59 ปี / 60 ปีขึ้นไป

  เพศหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-19 ปี /20-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี /50-59 ปี / 60 ปีขึ้นไป

  รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

  ถ้วย Overall อันดับที่ 1 ชาย/หญิง Fun Run 4.6 KM    พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

  ถ้วย Overall อันดับที่ 1 ชาย/หญิง Mini Marathon 11.5 KM    พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

  ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล อันดับที่ 1-5 ของทุกรุ่นอายุ

  ***ผู้ชนะการเเข่งขันที่ได้รับรางวัล Overall จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลกลุ่มอายุ***

  รางวัลสำหรับผู้ชนะการแต่งกายแฟนซี

  ไม่แบ่งกลุ่มการแข่งขันตามเพศ และช่วงอายุ

  ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล อันดับที่ 1-3 Fun Run 4.6 KM

  ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล อันดับที่ 1-5 Mini Marathon 11.5 KM

  กติกา

  กติกาของงานซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับและปฏิบัติตาม
       1. กติกาของงานสอดคล้องกับกฎหมาย
       2. นอกจากกติกาของงานแล้ว ยังประกอบด้วยกติกาการแข่งขัน และกติกาในการสมัคร
       3. นักวิ่งผู้เข้าร่วมจะถูกปฏิบัติตามข้อควรระวังของผู้จัดงานเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมเกิดความปลอดภัย และผู้เข้าร่วมจะทำการวิ่งโดยยอมรับความเสี่ยงของตนเอง และผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบหรือต้องระวางโทษต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ไม่ว่ากรณีฝึกซ้อมหรือระหว่างเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมควรพบแพทย์หรือที่ปรึกษาทางสุขภาพก่อนทำการลงทะเบียน และก่อนวันแข่งขันจริง
       4. ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้:
            (ก) ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)
            (ข) การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล
            (ค) การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้
       5. เพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของการจัดงาน ผู้จัดจะจัดให้มีการจัดการและกฎระเบียบที่เหมาะสมในบริเวณจัดการแข่งขัน
       6. ขอให้นักวิ่งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดและกรรมการ มิฉะนั้น อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ร่วมการแข่งขัน
       7. นักวิ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่างๆ จากทางผู้จัดทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน
       8. ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น นักกีฬาสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของงานและการแข่งขันไปใช้ในทางพาณิชย์

   

  กติกาการแข่งขัน
       ผู้จัดไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าวิ่งในสนามแข่งโดยละเมิดกติกา กฎหมาย และคำสั่งต่างๆ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตาม ผู้จัดอาจไม่อนุญาตให้ร่วมงาน หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)
       1. ผู้จัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ในการจำกัด หรือปฏิเสธ การเข้าแข่งขันโดยไม่มีเงื่อนไข
       2. ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ทำการเริ่มการแข่งขันก่อนเวลาปล่อยตัวที่กำหนดตามประเภทระยะทางที่สมัคร หรือสัญญาณจากผู้จัดการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
       3. ต้องเข้าบริเวณปล่อยตัวตามกลุ่มเวลาที่คาดว่าจะใช้ เช่นนักวิ่งที่ใช้เวลาในการแข่งขันน้อยควรมาอยู่ปริเวณแถวหน้า และนักวิ่งที่ใช้เวลาในการแข่งขันมากควรอยู่บริเวณแถวหลัง
       4. ต้องเริ่มวิ่งไปพร้อมกับกลุ่มปล่อยตัว การเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทหลังปล่อยตัวเกิน 15 นาทีจะถือว่าลงแข่งขันผิดประเภทการแข่งขัน หรือผิดกติกาการแข่งขัน และตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)
       5. ต้องติดหมายเลขวิ่งไว้ให้เห็นได้อย่างชัดเจน ผู้จัดไม่อนุญาตให้นักวิ่งที่ไม่ติดหมายเลขวิ่งผ่านจุดปล่อยตัว และเข้าสู่เส้นชัย
       6. ต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร ริบบิ้น และป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) ห้ามใช้ทางลัด
       7. การช่วยเหลือนักวิ่ง สามารถทำได้เฉพาะในบริเวณจุดพักเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามคอยช่วยเหลือนักวิ่งบนเส้นทางการแข่งขัน
       8. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องออกจากการแข่งขันโดยทันที เมื่อผู้จัดการแข่งขันมีคำสั่งให้ยุติการแข่งขัน
       9. ไม่แต่งกายหรือมีอุปกรณ์ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อนักวิ่งอื่น
       10. ไม่แต่งกายอย่างไม่เหมาะสมอันสร้างความไม่สบายใจแก่นักวิ่งอื่นหรือผู้เข้าชม เช่น ไม่สุภาพ โป๊ แสดงความเห็นทางการเมือง ลบหลู่ศาสนาหรือความเชื่อ โฆษณาสินค้า โฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น
       11. ไม่ใช้อุปกรณ์หรือเสียงที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณปล่อยตัว
       12. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมนำจักรยาน, สเก็ต, รถเข็นเด็ก, รถเข็น, รองเท้าที่ติดลูกล้อ หรือ อุปกรณ์การวิ่งใด ๆ ที่มีลูกล้อ ซึ่งมาจากผู้จัด หรือ พาหนะพยาบาล วิ่งบนเส้นทางแข่งขัน
       13. ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าในการแข่งขัน หรือกีดขวางการเข้าเส้นชัย
       14. หยุดหรือหลีกทางให้ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน
       15. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทาง หรือกรรมการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
       16. การตัดสินรางวัลในแต่ละรุ่นใช้ระบบเวลาแบบ Finish Time และตรวจสอบการผ่านจุดตรวจสอบ (Check Point)
       17. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล
       18. กติกาอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้จะอ้างตามกติกาและกฎข้อบังคับตามสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF)
       19. คำตัดสินของผู้ชี้ขาดถือว่าสิ้นสุด ทั้งนี้การโต้แย้งและการอุทธรณ์สำหรับผู้ได้รับรางวัล ต้องกระทำภายใน 30 นาทีนับแต่มีการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการวางเงินมัดจำ 1,000 บาท ก่อนการอุทธรณ์ โดยผู้จัดการแข่งขันจะทำการคืนให้ภายหลังจากการตัดสินเสร็จ
       20. ผู้จัดการแข่งขันไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรุ่นมินิมาราธอนและฟันรันดื่มเครื่องดื่มใดๆ อาทิ น้ำ, น้ำแร่, ฯลฯ และรับประทานอาหารอื่นๆ ในระหว่างการแข่งขัน นอกเหนือจากเครื่องดื่มและอาหารที่ผู้จัดการแข่งขันได้จัดเตรียมไว้ให้
       21. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับอุปกรณ์สำหรับแข่งขัน (Race Pack) ได้แก่ Bib, เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน ตลอดจนเอกสารและอุปกรณ์อื่นๆ ในวัน เวลาที่ประกาศ หากผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่มารับชุดอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าชุดอุปกรณ์เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการแข่งขัน ซึ่งสามารถแจกจ่าย นำไปใช้งานต่อ หรือทำลายตามความเหมาะสม 
       22. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการรับเหรียญรางวัลทันทีที่เสร็จสิ้นการแข่งขัน
       23. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนลิขสิทธิ์ในการมอบรางวัลใดๆ ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ได้ใช้หมายเลขวิ่ง (BIB) ของตนเองในการแข่งขัน

  1. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้บริการฝากของ ผู้จัดการแข่งขันไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความสูญหาย เสียหาย ต่อทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

   

  กติกาการสมัคร
       ผู้จัดอาจปฏิเสธไม่รับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครสำหรับผู้สมัครซึ่งไม่อ่านและตกลงยอมรับในกติกาของงาน และกติกาการแข่งขัน ทั้งนี้นักวิ่งผู้เข้าร่วมต้องกรอกแบบฟอร์มรับสมัครที่เป็นทางการ หรือผ่านระบบสมัครออนไลน์ และให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อผู้จัดงาน และยอมรับเงื่อนไข
       1. ห้ามสมัครซ้ำโดยผู้สมัครเดียวกัน หรือใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน
       2. เมื่อลงทะเบียนแล้ว ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ไม่สามารถโอนย้ายสิทธิ์ ในการเข้าร่วมได้
       3. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
       4. ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน
       5. คอมพิวเตอร์ แลปท้อป แท้ปเล็ต โทรศัพท์มือถือ และระบบปฏิบัติการต่างๆ (Operating Systems) ของอุปกรณ์เหล่านั้นบางประเภท อาจทำให้การสมัครผิดพลาดได้ ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบการทำงานสำหรับทุกอุปกรณ์ได้ และไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้น
       6. ผู้จัดไม่รับผิดชอบกรณีที่อีเมลที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง ผู้สมัครมีหน้าที่เข้าตรวจสอบอีเมลหรือเว็บไซต์เอง
       7. เนื่องจากผู้สมัครมีจำนวนมาก ผู้จัดอาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะหรือผลการสมัครได้เป็นรายคน
       8. นักวิ่งที่ใช้หมายเลขแข่งขันของผู้อื่น ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นถ้าผู้สมัครที่มอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมแข่งขันแทน
       9. การมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงทะเบียนรับหมายเลข วิ่งและอุปกรณ์แทน จะต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ตของผู้สมัครที่ออกโดยหน่วยงานราชการพร้อมรับรองสำเนา ซึ่งมีหมายเลขตามที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
       10. ไม่มีการลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ในวันแข่งขัน
       11. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ
       12. ผู้จัดการแข่งขันจะไม่มีการชดเชยค่าเสียหาย หรือรับผิดชอบใดๆต่อการโต้แย้งอันเนื่องจากการกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือความผิดพลาดจากผู้สมัครครบตามเงื่อนไข